Spłukiwanie bezpośrednie w toaletach w budynkach użyteczności publicznej

Liczne zalety spłukiwania bezpośredniego sprawiają, że jest to idealny system do wyposażenia toalet publicznych. W wielu krajach europejskich obowiązujące wytyczne potwierdzają mocne strony tego rozwiązania.

Katarzyna Dziedziulo
Delabie Sp. z o.o.

Rozwiązania zbiornikowe do WC zostały stworzone do użytku domowego i nie są przystosowane do ograniczeń, występujących w budynkach użyteczności publicznej. Jednak mimo wszystko nadal są często przewidywane w miejscach publicznych, ponieważ wpływają na mniejszy koszt początkowy inwestycji. Ta kalkulacja okazuje się mniej trafna w perspektywie średnioi długoterminowej.

Zastrzeżenia do rozwiązań zbiornikowych

Stosowanie zbiorników do spłukiwania misek ustępowych nie jest najlepszym rozwiązaniem w miejscach publicznych. Zawierają one plastikowe części, które wraz z całym mechanizmem narażone są na zniszczenia z powodu intensywnego oraz często dość brutalnego użytkowania.
W nieużywanym przez kilka dni zbiorniku WC, woda pozostająca w stagnacji w temperaturze pokojowej staje się miejscem rozwoju bakterii, które mogą być rozpylone podczas spłukiwania. Nagromadzenie brudu i kamienia w zbiorniku prowadzi również do uszkodzenia uszczelki, a tym samym do wycieku, który jest trudny do wykrycia. Konserwacja może okazać się czasochłonna w przypadku obsługi kilku stanowisk, ponieważ demontaż i dostęp do mechanizmu modeli podtynkowych jest trudny, a ilość interwencji może być znaczna. Problem narasta, w momencie kiedy ogólną tendencją jest dążenie do zmniejszenia ilości personelu technicznego.
Miski ustępowe ze zbiornikiem są pierwszą przyczyną marnotrawienia wody w sanitariatach tj. 20 do 43% wody używanej w domu.

Zalety spłukiwania bezpośredniego

Armatura do spłukiwania bezpośredniego została stworzona, aby sprostać wymaganiom w sanitariatach publicznych o wysokiej częstotliwości użytkowania. Jej mechanizm oraz element uruchamiający z litego mosiądzu są odporne na uderzenia, intensywne użytkowanie oraz wandalizm. Jest to system droższy od systemu z plastikowymi częściami, aczkolwiek w perspektywie czasu staje się bardziej ekonomiczny w eksploatacji ze względu na ograniczoną ilość napraw i zrealizowane oszczędności wody. Konserwacja ograniczająca się do prostej, standardowej wymiany głowicy jest ułatwiona dzięki bezpośredniemu dostępowi do mechanizmu, bez demontażu armatury.
Konstrukcja bezpośredniego spłukiwania zmniejsza ryzyko wycieków. Niewykryty przeciek ze zbiornika może spowodować utratę 220 m3/rok, w sumie 2200 zł/rok na 1 WC (ok. 10 zł/m3 zimnej wody). System ten pozwala na kilkakrotne użycie i natychmiastową dostępność dla kolejnych użytkowników. Ponadto samo ciśnienie zapewnia skuteczność już przy jednym spłukaniu. Dla lepszej optymalizacji zużycia wody, spłukiwanie bezpośrednie w toaletach jest dostępne w wersji z pojedynczym (6 litrów) oraz podwójnym przyciskiem (3 litry/6 litrów).
Oprócz wytrzymałości materiałów i oszczędności wody, architekci cenią sobie kompaktowość systemu, ponieważ nie ma konieczności planowania miejsca na zbiornik. Doceniają również design – ważne kryterium w projektowaniu budynków komercyjnych, które jest brane pod uwagę przy doborze odpowiednich produktów.
Higiena jest niewątpliwie głównym kryterium jakości pomieszczeń sanitarnych budynków publicznych. Jeśli mówimy o instalacji wodnej, to higienę gwarantuje brak wody w stagnacji. Użytkownicy bardziej cenią armaturę elektroniczną, która pozwala na uniknięcie fizycznego kontaktu dłoni z przyciskiem uruchamiającym spłukiwanie. W hotelach, budynkach biurowych i zakładach opieki zdrowotnej krótkie, 7-sekundowe spłukiwanie bez czasu napełniania jest atutem dla komfortu akustycznego użytkowników.

Zasady projektowania

Zbiornik toaletowy nie może być zastąpiony przez system spłukiwania bezpośredniego w ramach zwykłego remontu czy prostej wymiany. W rozwiązaniu bezpośrednim efektywna średnica rury (¾”) różni się od tej, związanej z rozwiązaniem zbiornikowym (½”).
Spłukiwanie bezpośrednie można więc planować w nowych budynkach lub przy gruntownych remontach. Ważne jest więc, aby już przy projektowaniu zastanowić się nad kwestiami intensywnego użytkowania, wydajności i wandalizmu.W wielu krajach europejskich wewnętrzne przepisy prawne potwierdzają różnice w obliczaniu średnic rur zasilających dla systemów zbiornikowych i spłukiwania bezpośredniego. Jednak średnice tych rur pozostają zbliżone do siebie.
Na początku obliczeń należy uwzględnić liczbę zaworów i określić jaki jest współczynnik jednoczesności. Metoda Delebecque wskazuje różne współczynniki jednoczesności dla systemów zbiornikowych i zaworów spłukiwania bezpośredniego. Zalecany współczynnik jednoczesności, przy spłukiwaniu bezpośrednim jest następujący:
  dla 3 stanowisk: 1 urządzenie funkcjonujące jednocześnie
  dla 4 do 12 stanowisk: 2 urządzenia funkcjonujące jednocześnie
  dla 13 do 24 stanowisk: 3 urządzenia funkcjonujące jednocześnie
  dla 25 do 50 stanowisk: 4 urządzenia funkcjonujące jednocześnie
  powyżej 50 stanowisk: 5 urządzeń funkcjonujących jednocześnie.
Używając m.in. wzoru Dariès’a można w łatwy sposób obliczyć średnicę rur konieczną do zasilania zaworów do spłukiwania bezpośredniego.

Armatura czasowa – nowości

Firma Delabie od prawie 30 lat projektuje i produkuje armaturę do spłukiwania bezpośredniego, przeznaczoną do budynków użyteczności publicznej. W 2014 roku wprowadziła na rynek dwie nowości:
  TEMPOFLUX 2 na stelażu – jest przystosowany do ścian średnich lub grubych. Produkt jest wyposażony w podwójny przycisk 3 l/6 l i zintegrowany zawór odcinający. Umożliwia również regulację wypływu w celu dostosowania do misek ustępowych dla dzieci oraz do dostępnego ciśnienia w instalacji.
  TEMPOFLUX 2 zaścienny (instalacja zaścienna) – również ma podwójny przycisk. Odpowiedni jest zwłaszcza do zakładów karnych oraz zakładów opieki zdrowotnej. Jego konserwacja jest uproszczona dzięki możliwości dostępu do urządzenia z tyłu ściany, poza obszarem użycia.

 Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *