Oznakowanie dróg ewakuacyjnych

Znakami ewakuacyjnymi i ochrony przeciwpozarowej oznakowuje się drogi, wyjścia i kierunki ewakuacji

OZNAKOWANIE DRÓG EWAKUACYJNYCH –  ZASADY ROZMIESZCZENIA:

Podstawową zasadą rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej jest to, że z każdego miejsca na drodze ewakuacyjnej, w którym może pojawić się wątpliwość co do kierunku ewakuacji, powinien być widoczny znak ewakuacyjny.

W zależności od rodzaju oświetlenia występującego w pomieszczemiu możemy umieszczać:

  • znaki ewakuacyjne fotoluminescencyjne
  • znaki ewakuacyjne podświetlane
  • znaki ewakuacyjne fotoluminescencyjne i podświetlane

Znaki ewakuacyjne fotoluminescencyjne powinny byc stosowane tam, gdzie oświetlenie pozwala na dostarczenie znakom odpowiedniej energii świetlnej, to znaczy w pomieszczeniach oświetlanych światłem dziennym lub elektrycznym podstawowym.

Znaki ewakuacyjne podśtwietlane stosuje sie tam, gdzie pomieszczenia nie sa oswietlane przez długie okresy czasu i materiał fotoluminescencyjny nie mógłby się dostatecznie naładować.

Obowiązek oznakowania przez właścicieli budynków znakami zgodnymi z polskimi normami dróg ewakuacyjnych i urządzeń przeciwpożarowych  wynika z § 4  rozporządzenia MSWiA z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)   

NORMY


PN-N-01256-02:1992P

Znaki bezpieczeństwa — Ewakuacja

PN-N-01256-5:1998P

Znaki bezpieczeństwa — Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych

 


 

 Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *