Człowiek i system złożoności /Teoria Chaosu / kierunek w architekturze wnętrz

Efekt motyla, czyli najdrobniejsze zmiany mogą w złożonych systemach przynosić nieoczekiwane, niedające się przewidzieć zmiany.

200px-Lorenz

Efekt motyla – anegdotyczne przedstawienie chaosu deterministycznego. W tytułowej anegdocie trzepot skrzydeł motyla, np. w Ohio, może po trzech dniach spowodować w Teksasie burzę piaskową.

Także jeśli chodzi o kierunek trendów w architekturze wnętrz, ulega obniżeniu dokładność prognoz, skuteczność prostych recept. Rewolucja technologiczna zmienia pojmowanie przestrzeni i czasu. Pojawia się umowność granic stref przestrzeni prywatnych, umowność granic przestrzeni prywatnej i publicznej.

  dywan_20130114204446

img1338

Dywan Sierpińskiego

Sierpinski_pyramid_5th_step_animated

Piramida Sierpińskiego

tRzD4M0_menger 98934__fractal-mandelbrot-menger-sponge-3d_p

Teoria Chaosu – która opiera się na założeniu, iż możliwe jest dokonywanie pomiarów, kontrolowanie lub odtwarzanie matematycznie nieprzewidywalnego zachowania się układów lub przebiegu zjawisk. 

Fraktale w architekturze.
      
tRzD4M0_menger   


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *